Операции за сравнение

В колоната Условие на диалоговия прозорец Стандартен филтър могат да се задават следните операции за сравняване.

Операция за сравнение

Ефект

Равно (=)

Показва стойностите, равни на зададената.

По-малко от (<)

Показва стойностите, по-малки от зададената.

По-голямо от (>)

Показва стойностите, по-големи от зададената.

По-малко или равно на (<=)

Показва стойностите, по-малки или равни на зададената.

По-голямо или равно (>=)

Показва стойностите, по-големи или равни на зададената.

Различно (< >)

Показва стойностите, различни от зададената.

Най-голямо

Показва n-те (зададеното като параметър число) най-големи стойности.

Най-малко

Показва n-те (зададеното като параметър число) най-малки стойности.

Най-голям %

Показва най-големите n% (зададеното като параметър число) от всички стойности.

Най-малък %

Показва най-малките n% (зададеното като параметър число) от всички стойности.


Моля, подкрепете ни!