Данни към полета

Обновява съдържанието на съществуващите полета за данни чрез маркираните записи. Иконата Данни към полета е достъпна само ако текущият документ е текстов.

Икона

Данни към полета

Моля, подкрепете ни!