Текст

Ако в диалоговия прозорец Вмъкване на колони от БД изберете Текст, съдържанието на данните, избрани в браузъра на източници на данни, ще бъде вмъкнато в документа като текст. В диалоговия прозорец можете да определите кои полета или колони на базата от данни да бъдат вмъкнати като текст в документа и как да бъде форматиран текстът.

Ако когато издадете командата Данни към текст са избрани няколко записа, полетата за попълване с данни ще бъдат вмъкнати според броя на записите.

Текст

В областта Текст използвайте бутона със стрелка, за да изберете колоните на базата от данни, чиито данни желаете да вмъкнете.

Колони от БД

Изброява всички колони на таблицата в базата от данни, които могат да бъдат приети в списъка за избор, за да бъдат вмъкнати в документа. Изберете колоните на базата от данни, които желаете да вмъкнете в документа.

>

Премества избраните от вас полета от списъка Колони от БД в полето за избор. Можете да изберете елемент и като щракнете двукратно върху него.

Избор

Изброява колоните на базата от данни, които сте избрали за вмъкване в документа. Тук можете да въвеждате и текст. Този текст също ще бъде вмъкнат в документа. Редът на елементите в полето за избор съответства на реда на данните в документа.

Формат

Указва формата за вмъкване на полета от база от данни в документа.

От БД

Приема форматите от базата от данни.

Избор

Указва формат от списъка ако информацията за форматирането на определени полета с данни не е приета. Наличните тук формати са достъпни само за определени полета на базата от данни, например числови или логически. Ако изберете поле от тип текст в базата от данни, няма да можете да посочите формат от списъка, тъй като автоматично ще бъде избран текстов формат.

Ако желаният от вас формат не е изброен, изберете „Други формати...“ и дефинирайте желания формат в диалоговия прозорец Числов формат.

Числовият формат, приписван чрез списъка за избор, винаги се отнася за полето на базата от данни, избрано в списъка Колони от БД.

Стил за абзаци

По подразбиране вмъкнатите абзаци се форматират с текущите абзацни стилове. Този формат съответства на елемента „няма“ в списъчното поле Стил на абзац. Тук можете да изберете друг абзацен стил за прилагане върху абзаца, който желаете да вмъкнете в документа. Списъкът показва наличните абзацни стилове, дефинирани в LibreOffice и управлявани чрез каталога на стиловете.

Моля, подкрепете ни!