Таблица

В диалоговия прозорец Вмъкване на колони от БД изберете възможността Таблица, за да вмъкнете в документа избраните данни като таблица. В диалоговия прозорец можете да изберете кои полета или колони да се прехвърлят от базата от данни и как да се форматира текстовата таблица.

Таблица

В областта Таблица използвайте бутоните със стрелки, за да изберете колоните от таблицата в базата от данни, които желаете да приложите върху текстовата таблица.

Колони от БД

Задава колоните на базата от данни, които да бъдат вмъкнати в текстовата таблица. Всички колони от таблицата в базата от данни, които не са в списъка Колони в таблицата, са изброени тук. Елементите са сортирани азбучно.

Колони в таблицата

Изброява всички колони на базата от данни, които да бъдат вмъкнати в документа. По една колона съответства на всеки елемент в таблицата. Редът на елементите в списъка Колони в таблицата определя реда на данните в текстовата таблица.

>>

Премества всички изброени полета на базата от данни в списъка Колони в таблицата. Всички полета, изброени в списъка Колони в таблицата, ще бъдат вмъкнати в документа.

>

Премества избраното поле на базата от данни в списъка Колони в таблицата. Друг начин да преместите елемент в списъка Колони в таблицата е да щракнете двукратно върху елемента. Всички полета, изброени в списъка Колони в таблицата, ще бъдат вмъкнати в документа.

<

Премахва избраното поле на базата от данни от списъка Колони в таблицата. Премахнатото поле няма да бъде вмъкнато в документа.

<<

Премахва всички полета на базата от данни от списъка Колони в таблицата.

Формат

Указва формата за вмъкване на полета от база от данни в документа.

От БД

Приема форматите от базата от данни.

Избор

Указва формат от списъка ако информацията за форматирането на определени полета с данни не е приета. Наличните тук формати са достъпни само за определени полета на базата от данни, например числови или логически. Ако изберете поле от тип текст в базата от данни, няма да можете да посочите формат от списъка, тъй като автоматично ще бъде избран текстов формат.

Ако желаният от вас формат не е изброен, изберете „Други формати...“ и дефинирайте желания формат в диалоговия прозорец Числов формат.

Числовият формат, приписван чрез списъка за избор, винаги се отнася за полето на базата от данни, избрано в списъка Колони от БД.

Икона Бележка

За да вмъкнете данните в документа под формата на таблица, трябва да е активна правилната настройка – Таблица. Тогава можете да изберете поле на базата от данни от списъка Колони в таблицата, за да дефинирате формата му. Промените в числовите формати важат за последно избрания елемент. Няма значение дали полето е избрано в списъка Колони от БД или списъка Колони в таблицата.


Вмъкване на заглавие на таблица

Определя дали в текстовата таблица да се вмъкне ред със заглавията на колоните.

Прилагане на име на колоната

Използва имената на полетата в базата от данни като заглавия за всяка от колоните в текстовата таблица.

Създаване само на ред

Вмъква празен ред за заглавия в текстовата таблица. Чрез възможността Създаване само на ред можете да дефинирате в документа заглавия, които не съответстват на имената на полетата в базата от данни.

Свойства

Отваря диалоговия прозорец , в който можете да зададете свойствата на таблицата, например кантове, фон и ширина на колоните.

Автоформат

Отваря диалоговия прозорец . В него можете да изберете форматиращи стилове, които да бъдат приложени незабавно след вмъкването на таблицата.

Моля, подкрепете ни!