Вмъкване на колони от БД

Вмъква всички полета от маркирания запис на позицията на курсора в текущия документ. Иконата се вижда само ако текущият документ е текстов документ или електронна таблица.

Икона

Данни към текст

Моля, подкрепете ни!