Дърво на източниците - вкл./изкл.

Включва и изключва изгледа с дървото на източниците на данни. Иконата Дърво на източниците - вкл./изкл. се намира в лентата Данни от таблица.

Икона

Дърво на източниците - вкл./изкл.

Бази от данни – общ преглед

В дървото на източниците на данни се виждат регистрираните в LibreOffice източници на данни с техните заявки и таблици.

Установяване на връзка: веднага след като изберете отделна таблица или заявка, се установява връзка с източника на данни. След като връзката бъде отворена, името на източника на данни, елементът Таблици или Заявки и името на таблицата или заявката се изписват с получерен шрифт.

Моля, подкрепете ни!