Нов документ

Използвайте раздела Нов документ от диалоговия прозорец Хипервръзка, за да зададете хипервръзка към нов документ и едновременно да създадете новия документ.

За достъп до тази команда...

В лентата Стандартни щракнете върху иконата Хипервръзка, после щракнете върху Нов документ.


Снимка на диалога „Хипервръзка – Нов документ“

Нов документ

Задайте в тази област името, пътя и типа на новия документ.

Редактиране сега

Указва, че новият документ ще бъде създаден и незабавно отворен за редактиране.

Редактиране по-късно

Указва, че документът ще бъде създаден, но не и незабавно отворен.

Файл

Въведете URL адрес за файла, който искате да се отвори при щракване върху хипервръзката.

Избор на път

Отваря диалоговия прозорец Избор на път, в който можете да изберете път.

Тип на файл

Задава типа на файла за новия документ.

Допълнителни настройки

Рамка

Въведете името на рамката, в която желаете да се отвори свързаният файл, или изберете предварително дефинирано име от списъка. Ако оставите това поле празно, свързаният файл ще се отвори в текущия прозорец на браузъра.

Формуляр

Указва дали хипервръзката да се вмъкне като текст или като бутон.

Събития

Отваря диалоговия прозорец Приписване на макрос, в който можете да задавате програмен код за събития като „курсорът е върху обекта“ или „задействана е хипервръзка“.

Текст

Задава видимия текст или надписа на бутона за хипервръзката.

Име

Въведете име за хипервръзката. LibreOffice ще вмъкне в хипервръзката етикет NAME.

Моля, подкрепете ни!