Документ

Хипервръзките към произволен документ или цели в документи могат да бъдат редактирани чрез раздела Документ на диалоговия прозорец Хипервръзка.

За достъп до тази команда...

В лентата Стандартни щракнете върху иконата Хипервръзка, после щракнете върху Документ.


Снимка на страницата „Хипервръзка – Документ“

Документ

Път

Въведете URL адрес за файла, който искате да се отвори при щракване върху хипервръзката. Ако не зададете рамка цел, файлът ще се отвори в текущия документ или рамка.

Ако URL адресът сочи към папка, се отваря стандартният файлов диспечер на операционната система и показва съдържанието на указаната папка.

Отваряне на файл

Показва диалога Отваряне, в който можете да изберете файл.

Цел в документа

Цел

Указва цел за хипервръзката в документа, зададен в Път.

Цел в документа

Отваря диалога Цел в документа.

URL

Указва URL адреса, който се получава от въведеното в полетата Път и Цел.

Допълнителни настройки

Рамка

Въведете името на рамката, в която желаете да се отвори свързаният файл, или изберете предварително дефинирано име от списъка. Ако оставите това поле празно, свързаният файл ще се отвори в текущия прозорец на браузъра.

Формуляр

Указва дали хипервръзката да се вмъкне като текст или като бутон.

Събития

Отваря диалоговия прозорец Приписване на макрос, в който можете да задавате програмен код за събития като „курсорът е върху обекта“ или „задействана е хипервръзка“.

Текст

Задава видимия текст или надписа на бутона за хипервръзката.

Име

Въведете име за хипервръзката. LibreOffice ще вмъкне в хипервръзката етикет NAME.

Моля, подкрепете ни!