Поща

В страницата Поща от диалоговия прозорец Хипервръзка можете да редактирате хипервръзки към адреси за е-поща.

За достъп до тази команда...

В лентата Стандартни щракнете върху иконата Хипервръзка, после щракнете върху Поща.


Снимка на диалога „Хипервръзка – Поща“

Поща

Получател

Приписва на хипервръзката зададения адрес за е-поща. Щракването върху новата хипервръзка в документа ще отвори нов документ – съобщение, адресирано до получателя от полето Получател.

Източници на данни

Скрива или показва браузъра за източници на данни. Плъзнете полето с данни е-поща на получателя от браузъра за източници на данни и го пуснете в текстовото поле Получател.

Тема

Задава темата, която да бъде вмъкната в реда за тема на новия документ – съобщение.

Допълнителни настройки

Рамка

Въведете името на рамката, в която желаете да се отвори свързаният файл, или изберете предварително дефинирано име от списъка. Ако оставите това поле празно, свързаният файл ще се отвори в текущия прозорец на браузъра.

Формуляр

Указва дали хипервръзката да се вмъкне като текст или като бутон.

Събития

Отваря диалоговия прозорец Приписване на макрос, в който можете да задавате програмен код за събития като „курсорът е върху обекта“ или „задействана е хипервръзка“.

Текст

Задава видимия текст или надписа на бутона за хипервръзката.

Име

Въведете име за хипервръзката. LibreOffice ще вмъкне в хипервръзката етикет NAME.

Моля, подкрепете ни!