Интернет

Използвайте страницата Интернет на диалоговия прозорец Хипервръзка, за да редактирате хипервръзки с адреси за WWW.

За достъп до тази команда...

В лентата Стандартни щракнете върху иконата Хипервръзка, после щракнете върху Интернет.

Изберете Вмъкване - Хипервръзка.


Снимка на диалога „Хипервръзка – Интернет“

Вид хипервръзка

Web

Създава хипервръзка от тип „http://“.

URL

Въведете URL адрес за файла, който искате да се отвори при щракване върху хипервръзката. Ако не зададете рамка цел, файлът ще се отвори в текущия документ или рамка.

Допълнителни настройки

Рамка

Въведете името на рамката, в която желаете да се отвори свързаният файл, или изберете предварително дефинирано име от списъка. Ако оставите това поле празно, свързаният файл ще се отвори в текущия прозорец на браузъра.

Формуляр

Указва дали хипервръзката да се вмъкне като текст или като бутон.

Събития

Отваря диалоговия прозорец Приписване на макрос, в който можете да задавате програмен код за събития като „курсорът е върху обекта“ или „задействана е хипервръзка“.

Текст

Задава видимия текст или надписа на бутона за хипервръзката.

Име

Въведете име за хипервръзката. LibreOffice ще вмъкне в хипервръзката етикет NAME.

Моля, подкрепете ни!