Позиция в документа

Показва текущата позиция на курсора в документа на LibreOffice Basic. Първо е номерът на реда, а след него – номерът на колоната.

Моля, подкрепете ни!