Съхраняване на запис

Съхранява текущия запис от таблица в база от данни. Иконата Съхраняване на запис се намира в лентата Данни от таблица.

Икона за записване

Записване

Промените в съдържанието на запис автоматично се съхраняват веднага щом изберете друг запис. За да съхраните промените, без да избирате друг запис, щракнете върху иконата Съхраняване на запис.

Моля, подкрепете ни!