Редактиране на данни

Включва и изключва режима на редактиране за текущата таблица в база от данни.

Икона

Редактиране на данни

Редактиране на бази от данни в мрежи

За да нанасяте промени в база от данни, използвана от няколко лица, трябва да имате съответните права за достъп. Когато редактирате външна база от данни, LibreOffice не съхранява междинно промените. Те се изпращат направо към базата от данни.

Моля, подкрепете ни!