Презареждане

Заменя текущия документ с последно записаната негова версия.

Промените, извършени след последното записване, ще се загубят.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Презареждане.


Моля, подкрепете ни!