Unordered List

Добавя точки – водачи пред избраните абзаци или ги премахва от абзаци, които вече ги имат.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Format - Lists - Unordered List.

От контекстното меню:

Choose Lists - Unordered List.

От интерфейса с раздели:

Choose Home - Unordered List.

От лентите с инструменти:

Икона за неподреден списък

Превключване на неподреден списък

От клавиатурата:

Shift + F12

От страничната лента:

On the Paragraph deck of the Properties panel, click on Unordered List.


Моля, подкрепете ни!