Оптимален размер

Отваря лента с инструменти за оптимизиране на редовете и колоните на таблица.

Икона

Оптимален размер

Можете да избирате измежду следните функции:

Равни ширини на колони

Променя ширината на избраните колони, така че да съответства на ширината на най-широката колона в избраното. Общата ширина на таблицата не може да надхвърли ширината на страницата.

Икона

Равни ширини на колони

Равни височини на редове

Променя височината на избраните редове така, че да съответства на височината на най-високия ред в избраното.

Икона

Равни височини на редове

Моля, подкрепете ни!