Промяна на котвата

Позволява ви да превключвате между възможностите за закотвяне. Иконата Промяна на котвата се вижда само ако е избран обект от рода на графика или контрола.

За повече информация относно закотвянето вижте раздела Закотвяне в помощта.

Моля, подкрепете ни!