Цвят за осветяване

Прилага текущия цвят за осветяване върху фона на текстова селекция. Ако не е избран текст, щракнете върху иконата Цвят за осветяване, изберете текста, който желаете да осветите, после отново щракнете върху иконата Цвят за осветяване. За да смените цвета на осветяването, щракнете върху стрелката до иконата Цвят за осветяване, после щракнете върху желания цвят.

Икона

Цвят за осветяване

За да приложите осветяване

 1. В лентата Форматиране щракнете върху иконата Цвят за осветяване.

  Икона Бележка

  За да промените цвета на осветяването, щракнете върху стрелката до иконата Цвят за осветяване, след което щракнете върху желания цвят.


 2. Изберете текста, който желаете да осветите.

  Икона Съвет

  За да приложите осветяване върху единична дума, щракнете двукратно върху нея.


 3. За да изключите осветяването, натиснете Esc.

За да премахнете осветяване

 1. Изберете осветения текст.

 2. В лентата Форматиране щракнете върху стрелката до иконата Цвят за осветяване, след което изберете Без запълване.

Моля, подкрепете ни!