Име на шрифт

Позволява Ви да изберете име на шрифт от списъка или да го въведете директно.

Можете да въведете няколко шрифта, разделени с точка и запетая. LibreOffice се опитва да използва всеки от шрифтовете в реда на изброяване, в случай че предходните не са достъпни.

Смяната на шрифта се прилага върху избрания текст или думата, в която се намира курсорът. Ако не е маркиран текст, шрифтът се прилага върху текста, въведен впоследствие.

Имената на последните пет използвани шрифта се показват в началото на списъка на комбинираното поле.

Икона

Име на шрифт

Икона Бележка

В LibreOffice ще виждате достъпните шрифтове само ако някой принтер е инсталиран като подразбиран принтер на системата. Как се прави това можете да проверите в документацията на операционната система.


Имената на шрифтовете ще бъдат изписвани със съответния шрифт, ако отметнете полето Показване на мостра от шрифтовете в LibreOffice - Изглед в диалоговия прозорец Настройки.

Моля, подкрепете ни!