Прилепване към мрежата

Определя дали рамките, графичните обекти и контролите да се преместват само между точките от мрежата. За да промените състоянието на мрежата за прилепване само за текущото действие, плъзнете обект със задържан клавиш .

Автоматично подравнява обектите към хоризонталните и вертикалните линии на мрежата.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Мрежа и помощни линии - Прилепване към мрежата.

От лентите с инструменти:

Икона за прилепване към мрежата

Прилепване към мрежата


За да потиснете тази функция, задръжте клавиша , докато плъзгате обект.

Моля, подкрепете ни!