Прилепване към мрежата

Указва дали рамките, графичните елементи и контролите могат да се местят само между точките от мрежата.

Икона

Прилепване към мрежата

Моля, подкрепете ни!