Control Wizards

Указва дали при вмъкване на нова контрола да се стартира автоматично помощник. Тази настройка важи глобално за всички документи.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Form - Control Wizards.

От интерфейса с раздели:

Choose Form - Form Control Wizards.

Choose Tools - Form Control Wizards.

От лентите с инструменти:

Icon Wizard

Помощници - вкл./изкл.


Налице са помощници за вмъкване на списъчно или комбинирано поле, табличен елемент или групираща рамка.

Моля, подкрепете ни!