Помощник за комбинирано поле: поле от БД

При комбинираните полета можете или да запазвате стойността в поле в базата от данни или да я показвате във формуляр.

Стойностите, въведени или избрани от потребителя в комбинираното поле, могат да бъдат запазвани в таблицата, върху която е базиран формулярът. Забележете, че запазването им в друга таблица не е възможно. Ако стойностите не се запазват в база от данни, те ще бъдат съхранявани само във формуляра. Това е особено полезно във формуляри на HTML, в които въведените или избрани от потребителя стойности ще се подават към сървър.

За достъп до тази команда...

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 3.


Искате ли да запазите стойността в полето от БД?

За отговор на този въпрос имате две възможности:

Да, искам да я запазя в следното поле от БД:

Указва дали въведената или избрана от потребителя стойност в комбинираното поле да бъде съхранена в поле на базата от данни. Предлагат се няколко полета за данни, достъпни от текущия формуляр.

В Контрола - Свойства зададеното поле ще присъства в свойството Поле за данни от раздела Данни.

Поле на списъка

Задава полето за данни, където да се съхранява стойността на комбинираното поле.

Не, искам да запазя стойността само във формуляра.

Указва, че стойността на това комбинирано поле няма да се записва в базата от данни и ще се запазва само във формуляра.

Моля, подкрепете ни!