Помощник за списъчно поле: свързани полета

Отчита през кои полета са свързани таблицата със стойности и таблицата на списъка.

Таблицата със стойности е таблицата на текущия формуляр, в който е вмъкнато полето. Таблицата на списъка е тази, чиито дани се показват в списъчното поле. Двете таблици трябва да са свързани чрез общо поле с данни. Въпросната връзка се въвежда в тази страница от помощника. Не е необходимо имената на полетата да са еднакви (това зависи от начина, по който са зададени имената на полетата в двете таблици), но полетата трябва да имат еднакъв тип.

За достъп до тази команда...

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 3.


Поле от таблицата със стойността

Задава колоната от таблицата на текущия формуляр, което да се свърже с поле от свързаната таблица. Освен това можете да щракнете върху желаното поле в списъка по-долу.

В Контрола - Свойства зададеното поле ще се покаже като елемент в Данни на страницата Поле за данни.

Поле от таблицата със списъка

Задава полето от свързаната таблица, което е свързано с полето от таблицата със стойности. Освен това можете да щракнете върху поле в списъка по-долу.

В Контрола - Свойства зададеното поле ще присъства в оператор на SQL в свойството Съдържание на списъка от раздела Данни.

Моля, подкрепете ни!