Помощник за комбинирано/списъчно поле: избор на таблица

Задава таблица измежду наличните в базата от данни, съдържаща полето, чието съдържание трябва да бъде показано като елементи на списъка.

За достъп до тази команда...

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Комбинирано поле или Списъчно поле и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Във формуляра трябва да съществува връзка с база от данни: помощник - страница 1.


При списъчните полета се отбелязват таблицаите, които могат да бъдат свързани с тази на текущия формуляр. Свързаната таблица трябва да има поне едно общо поле с таблицата на текущия формуляр. Така е възможно да се зададе недвусмислена връзка.

При комбинираните полета трябва да съществува връзка между таблицата на формуляра и таблицата, съдържаща данните за показване в комбинираното поле.

Таблица

В полето Таблица изберете таблицата, съдържаща колоната, чието съдържание трябва да се показва в полето на контролата.

Дадената тук таблица присъства в свойствата на контролата като елемент от оператора на SQL в полето Съдържание на списъка.

Моля, подкрепете ни!