Помощник за табличен елемент/списъчно поле/комбинирано поле: данни

Изберете източника на данни и таблицата, на която съответства полето от формуляра. Ако вмъкнете поле в документ, който вече е свързан с източник на данни, тази страница става невидима.

За достъп до тази команда...

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри, щракнете върху иконата Още контроли, после върху иконата Таблична контрола и плъзнете с мишката, за да създадете поле. Не е позволена връзка с база от данни в текущия формуляр.


Източник на данни

Задава източника на данни, съдържащ желаната таблица.

Таблица

Задава желаната таблица.

Моля, подкрепете ни!