Режим "Проектиране" - вкл./изкл.

Включва и изключва режима „Проектиране“. Тази функция служи за бързо превключване между режима „Проектиране“ и потребителския режим. Включете, за да редактирате контролите, и изключете, за да ги ползвате.

За достъп до тази команда...

В лентата Контроли за формуляри или Проектиране на формуляр щракнете върху

Икона за режим „Проектиране“

Режим „Проектиране“ - вкл./изкл.


Икона Бележка

Моля, обърнете внимание на функцията Отваряне в режим "Проектиране". Ако режимът Отваряне в режим Проектиране е включен, документът винаги се отваря в режим „Проектиране“, независимо от състоянието, в което е записан.


Ако формулярът е свързан с база от данни и изключите режима „Проектиране“, в долния край на документния прозорец ще се покаже лентата Формуляр. Можете да редактирате връзката към базата от данни чрез свойствата на формуляра.

Моля, подкрепете ни!