Ред на активиране

Отваря диалога Ред на обхождане, за да можете да промените реда, в който полетата на контроли получават фокуса, когато потребителят натисне клавиша Tab.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Формуляр - Ред на активиране.

От интерфейса с раздели:

Изберете Формуляр - Ред на активиране.

Изберете Инструменти - Ред на активиране.

От лентите с инструменти:

Икона за ред на активиране

Ред на активиране


Ако в даден документ бъдат вмъкнати контроли за формуляр, LibreOffice автоматично определя в какъв ред да бъдат обхождани те с помощта на клавиша Tab. Всяка новодобавена контрола автоматично се поставя в края на последователността. В диалоговия прозорец Ред на обхождане можете да приспособявате тази последователност към вашите собствени изисквания.

Освен това можете да зададете индекса на контрола чрез собствените ѝ свойства, като въведете желаната стойност срещу Ред на обхождане в диалоговия прозорец Свойства на контролата.

Бутон за избор в група е достъпен с клавиша Tab само когато някой от бутоните за избор е избран. Ако сте оформили група от бутони за избор, в която никоя възможност не е избрана, потребителят няма да има достъп до нея и до бутоните в нея чрез клавиатурата.

Контроли

Изброява всички контроли във формуляра. Те могат да бъдат избирани с клавиша Tab в показания ред от горе надолу. Изберете контрола от списъка Контроли, за да ѝ припишете желаната позиция в реда на обхождане.

Местене нагоре

Щракнете върху бутона Местене нагоре, за да преместите избраната контрола с една позиция по-високо в реда на обхождане.

Местене надолу

Щракнете върху бутона Местене надолу, за да преместите избраната контрола с една позиция по-ниско в реда на обхождане.

Автоматично сортиране

Ако щракнете върху бутона Автоматично сортиране, контролите ще се сортират автоматично според позицията си в документа.

Моля, подкрепете ни!