Свойства на формуляр

В този диалогов прозорец можете да задавате – освен другите неща – източника на данни и събитията за целия формуляр.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Form - Form Properties.

От контекстното меню:

Choose Form Properties.

От интерфейса с раздели:

Choose Form - Form Properties.

Choose Tools - Form Properties.

От лентите с инструменти:

Icon Form Properties

Form Properties


Когато въвеждате данни в диалоговия прозорец Свойства, имайте предвид, че за някои комбинирани полета е възможно въвжедането на няколко реда. Това важи за всички полета, в които може да се въвежда команда на SQL, както и свойствата на текстовите полета и полетата за етикет. Можете да отворите тези полета и да въвеждате текст в отворения списък. Важат следните клавишни комбинации:

Клавиши

Действие

+Стрелка надолу:

Отваря списъка на комбинираното поле.

+Стрелка нагоре:

Затваря списъка на комбинираното поле.

Shift+Enter

Вмъква нов ред.

Стрелка нагоре

Поставя курсора в предишния ред.

Стрелка надолу

Поставя курсора в следващия ред

Enter

Завършва въвеждането в полето и премества курсора в следващото поле.


Както и при списъчните и комбинираните полета, можете да отваряте или затваряте списъка с щракване на мишката върху стрелката в десния край на полето. Тук обаче данните могат да бъдат въвеждани както в отворения списък, така и в горното текстово поле. Изключение са свойствата, които очакват списъчно представяне, например свойството „Елементи на списък“, което може да бъде задавано за списъчни полета и комбинирани полета. В този случай можете да редактирате данните само когато полето е отворено.

Общи

Данни

Разделът Данни определя свойствата на формуляра, отнасящи се до свързаната с него база от данни.

Събития на формуляри за бази от данни

Разделът Събития ви позволява да припишете макрос на определени събития, възникващи във формуляр за база от данни.

Моля, подкрепете ни!