Събития

В раздела Събития можете да свързвате макроси със събитията, които възникват в контролите от формуляра.

Когато събитието възникне, ще бъде изпълнен свързаният макрос. За да припишете макрос на събитие, натиснете бутона .... Ще се отвори диалоговият прозорец Приписване на действие.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на избран елемент от формуляр - изберете раздела Свойства на контрола - Събития.

Отворете лентата с инструменти Проектиране на формуляр, щракнете върху иконата Свойства на контрола - раздел Събития.


В зависимост от контролата са достъпни различни събития. В раздела Събития се показват само достъпните събития за избраната контрола.
Дефинирани са следните събития:

Одобряване

Това събитие се случва преди да бъде започнато действие чрез щракване върху контролата. Например, щракването върху бутон „Подаване“ предизвиква действие изпращане; действителният процес по изпращането обаче започва чак когато се изпълни събитието При започване. Събитието Одобряване на действие ви позволява да прекратите процеса. Ако свързаният метод върне FALSE, При започване няма да бъде изпълнено.

Изпълнение

Събитието Изпълняване на действие възниква, когато започва действие. Например, ако имате бутон „Подаване“ във формуляра, действието ще бъде изпращане.

При промяна

Събитието При промяна възниква, когато контролата загуби фокуса и съдържанието ѝ е променено след това.

При промяна в текста

Събитието При промяна в текста възниква, ако въведете или промените текст във входно поле.

При промяна в състоянието на обекта

Събитието При промяна в състоянието на обекта възниква, когато бъде променено състоянието на поле на контрола.

При фокусиране

Събитието При фокусиране възниква, когато контролата получи фокуса.

При загуба на фокуса

Събитието При загуба на фокуса възниква, когато контролата загуби фокуса.

При натиснат клавиш

Събитието При натиснат клавиш възниква, когато потребителят натисне клавиш, докато фокусът е върху контролата. Това събитие може да бъде свързано с макрос за проверка на въвежданите данни.

При отпуснат клавиш

Събитието При отпускане на клавиш възниква, когато потребителят отпусне клавиш, докато фокусът е върху контролата.

Когато мишката е вътре

Събитието Когато мишката е вътре възниква, когато курсорът на мишката е върху полето на контролата.

При местене на мишката с натиснат клавиш

Събитието При местене на мишката с натиснат клавиш възниква при плъзгане на мишката с едновременно натискане на клавиш. Например при плъзгане и пускане натискането на допълнителен клавиш може да определя режима (местене или копиране).

При преместване на мишката

Събитието При преместване на мишката възниква, когато курсорът на мишката се премести през контролата.

При натиснат бутон на мишката

Събитието При натиснат бутон на мишката възниква, когато бъде натиснат бутонът на мишката, докато курсорът ѝ е върху контролата.

Икона Бележка

Забележете, че това събитие се използва и за уведомяване при заявки за изскачащо контекстно меню на контролата.


При отпуснат бутон на мишката

Събитието При отпуснат бутон на мишката възниква, когато бъде отпуснат бутонът на мишката, докато курсорът ѝ е върху контролата.

Когато мишката е отвън

Събитието Когато мишката е отвън възниква, когато курсорът на мишката излезе извън полето на контролата.

Преди обновяване

Събитието Преди обновяване възниква преди промененото от потребителя съдържание на елемента за управление да се запише в източника на данни. Свързаният макрос може например да предотврати това действие, като върне FALSE.

След обновяване

Събитието След обновяване възниква след като промененото от потребителя съдържание на контролата е било записано в източника на данни.

Преди връщане в начално състояние

Събитието Преди връщане в начално състояние възниква преди формулярът да бъде приведен в начално състояние. Върната стойност True потвърждава нулирането, а False отказва операцията.

Формулярът се връща в начално състояние, ако се изпълни едно от следните условия:

  1. ако потребителят натисне бутон (в HTML), зададен като бутон за връщане в начално състояние;

  2. ако във формуляр, свързан с източник на данни, бъде създаден нов празен запис – например, може в посления запис да бъде натиснат бутонът следващ запис.

След връщане в начално състояние

Събитието След връщане в начално състояние възниква след като формулярът е бил върнат в начално състояние.

Моля, подкрепете ни!