Специални съвети относно полетата за дата

Когато въведете година с две цифри, съответната четирицифрена година се определя от настройката в - LibreOffice - Общи. Например, ако за долна ограничителна стойност е зададено 1935 и въведете 34 като година в датата, резултатът ще бъде 2034 вместо 1934.

Предварително зададената ограничителна стойност се съхранява за всеки документ.

В LibreOffice годините се отбелязват с четири цифри, така че разликата между 01.01.99 и 01.01.01 е две години. Настройката Двуцифрени години ви позволява да определите двуцифрените години, които ще се считат за години след 2000 г. Например, ако зададете дата 01.01.30 или по-късна, „01.01.20“ ще бъде възприето като 01.01.2020 г., а не като 01.01.1920 г.

Моля, подкрепете ни!