Контекстно меню на поле на контрола

Контекстното меню на поле на контрола съдържа следните команди.

Замяна с

Извиква подменю, в което можете да изберете тип на контрола, с която да заместите избраната в документа. Пренасят се всички свойства, за които е възможно.

Текстово поле

Избраната контрола се превръща в текстово поле.

Бутон

Избраната контрола се превръща в бутон.

Поле за етикет

Избраната контрола се превръща в етикет.

Списъчно поле

Избраната контрола се превръща в списъчно поле.

Поле за отметка

Избраната контрола се превръща в поле за отметка.

Превключвател

Избраната контрола се превръща в бутон за избор.

Комбинирано поле

Избраната контрола се превръща в комбинирано поле.

Бутон с изображение

Избраната контрола се превръща в бутон с изображение.

Избор на файл

Избраната контрола се превръща в бутон за избиране на файл.

Поле за дата

Избраната контрола се превръща в поле за дата.

Поле за час

Избраната контрола се превръща в поле за час.

Числово поле

Избраната контрола се превръща в числово поле.

Поле за валута

Избраната контрола се превръща в поле за валута.

Поле с маска

Избраната контрола се превръща в поле с маска.

Контрола за изображение

Избраната контрола се превръща в контрола за изображение.

Форматирано поле

Избраната контрола се превръща във форматирано поле.

Моля, подкрепете ни!