Директно отпечатване на файл

Щракнете върху иконата Директно отпечатване на файл, за да отпечатате активния документ с текущите настройки за печат. Настройките са достъпни чрез диалоговия прозорец Настройки на принтера, достъпен чрез командата Настройки на принтера от менюто.

Икона за директно отпечатване на файл

Директно отпечатване на файл

Моля, подкрепете ни!