Данни (за документи с формуляри на XML)

Страницата Данни на диалоговия прозорец Свойства за документ с формуляр на XML предлага някои настройки за XML формуляри.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню на избрана контрола от XML формуляр, изберете раздела Свойства на контрола - Данни.

Отворете лентата с инструменти Контроли за формуляри на XML формуляр, щракнете върху иконата Контрола - раздел Данни.


Възможните настройки в раздела Данни на контролата зависят от самата контрола. Ще виждате само възможности, достъпни за текущата контрола и контекст. Налични са следните полета:

Модел на данни във формат XML

Изберете модел от списъка на всички модели в текущия документ.

Обвързване

Изберете или въведете име на обвързване. Избирането на име на съществуващо обвързване свързва обвързването с контролата във формуляра. Въвеждането на ново име създава ново обвързване и го свързва с контролата.

Израз за обвързване

Въведете възела на DOM, към който да се обвърже моделът на контролата. Щракнете върху бутона ... за диалогов прозорец, в който да въведете израза на XPath.

Задължителен

Указва дали обектът трябва да присъства в документа на XForm.

Релевантен

Декларира обекта като релевантен.

Само за четене

Декларира обекта като „само за четене“.

Ограничение

Декларира обекта като ограничен.

Изчисляване

Декларира, че обектът се изчислява.

Тип данни

Изберете тип данни, спрямо който трябва да се проверява валидността в контролата.

x

Изберете дефиниран от потребителя тип данни и щракнете върху бутона, за да изтриете избрания тип данни.

+

Щракнете върху бутона, за да отворите диалогов прозорец, в който можете да въведете името на нов потребителски тип данни. Новият тип данни ще наследи всички аспекти на текущо избрания тип данни.

Икона Бележка

Следният списък изброява всички валидни аспекти на типове данни. Някои от тях са налице само за някои типове данни.


Интервали

Указва как да се обработват интервалите при обработка на низ от текущия тип данни. Възможните стойности са „Запазване“, „Замяна“ и „Свиване“. Семантиката следва дефинициите на адрес https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Маска

Задава маска чрез регулярен израз. Низовете, валидирани спрямо типа данни, трябва да се подчиняват на маската, за да бъдат валидни. Синтаксисът за регулярни изрази в типове данни на XSD се различава от този на другите регулярни изрази в LibreOffice, например тези в диалоговия прозорец за Търсене и замяна.

Цифри (общо)

Задава най-големия общ брой цифри в стойности от десетичен тип данни.

Цифри (дробни)

Задава най-големия общ брой дробни цифри в стойности от десетичен тип данни.

Макс. (включително)

Задава горна граница за стойности.

Макс. (без равенство)

Задава горна граница за стойности (не допуска равенство).

Мин. (включително)

Задава долна граница за стойности.

Мин. (без равенство)

Задава долна граница за стойности (не допуска равенство).

Дължина

Задава броя на знаците за низ.

Дължина (най-малко)

Задава минималния брой знаци за низ.

Дължина (най-много)

Задава максималния брой знаци за низ.

Моля, подкрепете ни!