Пространства от имена за формуляри

Използвайте този диалогов прозорец, за да организирате пространства от имена. Той е достъпен чрез бутона Добавяне на условие в навигатора на данни.

Пространства от имена

Изброява текущо дефинираните пространства от имена за формуляра.

Добавяне

Добавя ново пространство от имена към списъка.

Използвайте диалоговия прозорец Добавяне на пространство от имена, за да въведете префикс и URL.

Редактиране

Редактира избраното пространство от имена.

Използвайте диалоговия прозорец Редактиране на пространство от имена, за да редактирате префикса или URL.

Изтриване

Изтрива избраното пространство от имена.

Моля, подкрепете ни!