Добавяне на условие

Добавя условие в този подпрозорец на диалоговия прозорец Добавяне на обект/Редактиране на обект на навигатора на данни.

Условие

Въведете условие.

Резултат

Показва мостра на резултата.

Редактиране на пространства от имена

Отваря диалоговия прозорец Пространства от имена за формуляри, в който можете да добавяте, редактирате или изтривате пространства от имена.

Моля, подкрепете ни!