Добавяне / редактиране

Добавя нов обект или редактира текущия в навигатора на данни на XForms. Обектите могат да бъдат елементи, атрибути, изпращания или обвързвания.

LibreOffice вмъква нов обект точно след текущо избрания обект в навигатора на данни. Към текущо избрания елемент се добавя нов атрибут.

Име

Въведете името на обекта.

Икона Бележка

Имената на атрибути трябва да са уникални в рамките на групата.


Стойност по подразбиране

Въведете подразбирана стойност за избрания обект.

Настройки

Задайте свойствата на избрания обект.

Тип данни

Изберете типа данни за избрания обект.

Задължителен

Указва дали обектът трябва да присъства в документа на XForm.

Бутонът Условие отваря диалоговия прозорец Добавяне на условие, в който можете да въвеждате използвани пространства от имена и пълни изрази на XPath.

Релевантен

Декларира обекта като релевантен.

Бутонът Условие отваря диалоговия прозорец Добавяне на условие, в който можете да въвеждате използвани пространства от имена и пълни изрази на XPath.

Ограничение

Декларира обекта като ограничен.

Бутонът Условие отваря диалоговия прозорец Добавяне на условие, в който можете да укажете ограничаващото условие.

Само за четене

Декларира обекта като „само за четене“.

Бутонът Условие отваря диалоговия прозорец Добавяне на условие, в който можете да въвеждате използвани пространства от имена и пълни изрази на XPath.

Изчисляване

Декларира, че обектът се изчислява.

Бутонът Условие отваря диалоговия прозорец Добавяне на условие, в който можете да въведете изчислението.

Моля, подкрепете ни!