Навигатор на данни

Задава структурата на данните за текущия документ във формат XForms.

Име на модел

Избира желания от вас модел на XForms.

Модели

Добавя, преименува и премахва модели на XForms.

Добавяне

Отваря диалоговия прозорец Добавяне на модел, в който можете да добавите модел на XForm.

Обновяване на данни в модела установява състояние „променен“

Ако е отметнато, състоянието на документа ще бъде установявано на „променен“, когато промените контрола във формуляр, обвързана с данни в модела. Ако е празно, тези промени не отбелязват документа като „променен“.

Премахване

Изтрива избрания модел на XForm. Не можете да изтриете последния модел.

Преименуване

Преименува избрания модел на XForm.

Видими детайли

Превключва показването на подробни данни.

Екземпляр

Изброява елементите, принадлежащи на текущия екземпляр.

Изпращания

Изброява изпращанията.

Обвързвания

Изброява обвързванията на XForm.

Екземпляри

Този бутон показва подменю за добавяне, редактиране или премахване на екземпляри.

Добавяне

Отваря диалогов прозорец, в който можете да добавите нов екземпляр.

Редактиране

Отваря диалогов прозорец, в който можете да променяте текущия екземпляр.

Премахване

Изтрива текущия екземпляр. Не можете да изтриете последния екземпляр.

Показване на типовете данни

Превключва между по-подробна и по-кратка визуализация.

Добавяне

Отваря диалогов прозорец за добавяне на нов обект (елемент, атрибут, подаване или обвързване) като подобект на текущия обект.

Редактиране

Отваря диалогов прозорец за редактиране на текущия обект (елемент, атрибут, подаване или обвързване).

Изтриване

Изтрива текущия обект (елемент, атрибут, подаване или обвързване).

Моля, подкрепете ни!