Мостра в уеббраузър

Създава временно копие на текущия документ във файлов формат HTML, отваря подразбирания уеббраузър на системата и показва този файл в него.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Файл – Мостра в уеббраузър.


Временното копие във формат HTML се записва в системната временна директория, която можете да изберете от - LibreOffice - Пътища. Когато затворите LibreOffice, HTML файлът ще бъде изтрит.

За да зададете настройките на експортиращия филтър за HTML, изберете - Зареждане/записване - Съвместимост за HTML.

Моля, подкрепете ни!