Орган за времеви печати

Органите за времеви печати (Time Stamp Authorities, TSA) издават подписани времеви печати (RFC 3161), които могат да се използват при експортиране на подписани PDF файлове.

Добавянето на надежден времеви печат към електронния подпис осигурява цифров печат за цялост на данните и надеждна дата и час на извършване на трансакцията. Получателите на документи с надежден времеви печат могат да проверят кога документът е подписан с цифров или електронен подпис, както и да се уверят, че документът не е променян след датата на времевия печат.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Сигурност - Услуги за времеви печати (TSA).


Списък на органите за времеви печати

Показва списъка на съществуващи органи за времеви печати.

Добавяне

Отваря диалога Име за въвеждане на нов URL на услуга за времеви печати.

Изтриване

Изтрива избрания елемент от списъка. Изтриването е незабавно и не се показва диалог за потвърждение.

Моля, подкрепете ни!