Sign Existing PDF

LibreOffice може да добави цифров подпис към съществуващ PDF документ.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Цифрови подписи - Подписване на съществуващ PDF.

От интерфейса с раздели:

Choose File - Sign Existing PDF.

On the File menu of the File tab, choose Sign Existing PDF.

От лентите с инструменти:

Icon Sign Existing PDF

Sign Existing PDF


The PDF document opens in LibreOffice Draw in read only mode.

Подпишете PDF документа по обичайния начин.

Моля, подкрепете ни!