Избор на сертификат

Изберете сертификата, с който желаете да подпишете цифрово текущия документ.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Цифрови подписи - Цифрови подписи.

Изберете раздела Файл - Свойства - Общи, натиснете бутона Цифрови подписи.

Изберете Инструменти - Макроси - Цифров подпис.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Цифрови подписи.

От лентите с инструменти:

Икона за цифрови подписи

Цифров подпис

От лентата на състоянието:

Щракнете върху полето Подпис в лентата на състоянието.


Относно цифровите подписи

Списък

Изберете сертификата, с който желаете да подпишете цифрово текущия документ.

Преглед

Отваря прозореца Преглед на сертификат, в който можете да разгледате избрания сертификат.

Описание

Въведете предназначението на подписа.

Моля, подкрепете ни!