Потребителски интерфейс

Задава настройките за потребителския интерфейс на външния четец за PDF.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF, раздел Потребителски интерфейс.


Изображение – Настройки за потребителския интерфейс при експортиране на PDF

Настройки на прозореца

Размер според началната страница

Изберете за генериране на PDF файл, чиято начална страница се показва изцяло в прозореца.

Центриране на прозореца в екрана

Изберете за генериране на PDF файл, който се показва в прозорец на четеца в средата на екрана.

Отваряне на цял екран

Изберете за генериране на PDF файл, който се показва в прозорец на четеца върху целия екран пред всички останали прозорци.

Показване заглавието на документа

Изберете за генериране на PDF файл, който се показва със заглавието на документа, изписано в заглавната лента на четеца.

Настройки на потребителския интерфейс

Скриване на лентата с менюта

Изберете за скриване лентата с менюта на четеца, когато документът е активен.

Скриване на лентата с инструменти

Изберете за скриване лентата с инструменти на четеца, когато документът е активен.

Скриване на контролите за прозореца

Изберете за скриване на контролите на четеца, когато документът е активен.

Преходи

Ефекти при преход между кадрите

Указва експортиране на ефектите на преход между кадри в Impress като съответни ефекти на PDF.

Показалци

Показалци от всички нива

Изберете за показване на показалците от всички нива, когато четецът отвори PDF файла.

Видими показалци до ниво

Изберете за показване на показалците до избраното ниво, когато четецът отвори PDF файла.

Общи

Начален изглед

Потребителски интерфейс

Връзки

Сигурност

Цифрови подписи

Експортиране като PDF

Моля, подкрепете ни!