Универсална достъпност (PDF/UA)

Създава PDF файл, отговарящ на изискванията на спецификацията PDF/UA (ISO 14289) за универсална достъпност.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Общи.

после изберете Универсална достъпност (PDF/UA).


Спецификацията дефинира изискваната структура и форматиране на документ и възможностите на PDF, които са по-подходящи от гледна точка на достъпността. Тази спецификация може да се използва и за генериране на документи, отговарящи на указанията на W3C за достъпност на уеб съдържание 2.0 (WCAG 2.0, Web Content Accessibility Guidelines 2.0).

Текущата реализация (януари 2020 г.) проверява за следното:

tip

Можете да проверите дали документът отговаря на изискванията за достъпност, преди да го експортирате, с Инструменти - Проверка за достъпност.


Моля, подкрепете ни!