Сигурност

Задава настройките за защита на експортирания PDF файл.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Сигурност.


Изображение – Настройки за сигурност при експортиране на PDF

note

Зададените с парола ограничения за разрешения на документа ще бъдат съблюдавани само от четци на PDF, съвместими с версия 1.5 на формата. Следователно в по-стари PDF четци ограниченията може да нямат ефект.


Задаване на пароли

Щракнете, за да отворите диалогов прозорец, в който да въведете паролите.

Можете да зададете парола, която да се изисква за разглеждане на PDF документа. Можете да зададете и допълнителна парола, която позволява на разглеждащия да редактира и/или печата документа.

Печатане

Забранено

Отпечатването на документа не е разрешено.

Ниска разделителна способност (150 т./инч)

Документът може да бъде отпечатван само с ниска разделителна способност (150 точки на инч). Не всички четци за PDF спазват тази настройка.

Висока разделителна способност

Документът може да бъде отпечатван с висока разделителна способност.

Промени

Забранени

Не са разрешени промени в съдържанието.

Вмъкване, изтриване и завъртане на страници

Разрешено е само вмъкване, изтриване и завъртане на страниците.

Попълване на формулярни полета

Разрешено е само попълването на полета от формуляри.

Коментиране, попълване на формулярни полета

Разрешено е само коментиране и попълване на полета във формуляри.

Всичко освен извличане на страници

Разрешени са всички промени освен извличането на страници.

Съдържание

Разрешено копиране на съдържанието

Изберете, за да разрешите копирането на съдържание в клипборда.

Текстът поддържа инструменти за достъпност

Изберете, за да разрешите достъп до текста на инструментите за достъпност.

Моля, подкрепете ни!