Сигурност

Задава настройките за защита на експортирания PDF файл.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF, раздел Сигурност.


Изображение – Настройки за сигурност при експортиране на PDF

Задаване на пароли

Щракнете, за да отворите диалогов прозорец, в който да въведете паролите.

Можете да зададете парола, която да се изисква за разглеждане на PDF документа. Можете да зададете и допълнителна парола, която позволява на разглеждащия да редактира и/или печата документа.

Печатане

Забранено

Отпечатването на документа не е разрешено.

Ниска разделителна способност (150 т./инч)

Документът може да бъде отпечатван само с ниска разделителна способност (150 точки на инч). Не всички четци за PDF спазват тази настройка.

Висока разделителна способност

Документът може да бъде отпечатван с висока разделителна способност.

Промени

Забранени

Не са разрешени промени в съдържанието.

Вмъкване, изтриване и завъртане на страници

Разрешено е само вмъкване, изтриване и завъртане на страниците.

Попълване на формулярни полета

Разрешено е само попълването на полета от формуляри.

Коментиране, попълване на формулярни полета

Разрешено е само коментиране и попълване на полета във формуляри.

Всичко освен извличане на страници

Разрешени са всички промени освен извличането на страници.

Съдържание

Разрешено копиране на съдържанието

Изберете, за да разрешите копирането на съдържание в клипборда.

Текстът поддържа инструменти за достъпност

Изберете, за да разрешите достъп до текста на инструментите за достъпност.

Общи

Начален изглед

Потребителски интерфейс

Връзки

Сигурност

Цифрови подписи

Експортиране като PDF

Моля, подкрепете ни!