Връзки

Задайте настройките за експортиране на показалци, препратки към документ и хипервръзки в документа.

Всички хипервръзки от документа на LibreOffice се експортират автоматично в PDF документа.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Връзки.


Изображение – Настройки за връзки при експортиране на PDF

Общи

Експорт на показалци като наименувани местоназначения

Отметнете полето, за да се експортират показалците във вашия документ като наименувани местоназначения в PDF документа. Местоназначенията съответстват на местоположенията на вашите показалци. Използвайте ги, за да създавате URL връзки, които сочат към тези местоположения в PDF документа.

Преобразуване на обръщенията към документи в PDF

Отметнете полето, за да преобразувате URL адресите, сочещи други ODF файлове, към PDF файлове със същото име. В съответните URL разширенията .odt, .odp, .ods, .odg и .odm ще бъдат заместени с .pdf.

Експорт на относителни URL спрямо файловата система

Отметнете полето, за да експортирате URL адресите към други документи като относителни URL във файловата система. Вижте „относителни хипервръзки“ в помощта.

Връзки между документи

Задайте как да се обработват хипервръзките от PDF файла към други файлове.

Подразбиран режим

Връзките от вашия документ на PDF към други документи ще бъдат обработвани както е зададено в операционната система.

Отваряне с четец за PDF

Връзките между документи ще бъдат отваряни с приложението за четене на PDF, което показва документа в момента. То трябва да е в състояние да обработва файлове от типа, посочен в хипервръзката.

Отваряне с интернет браузър

Връзките между документи ще бъдат отваряни с браузъра за Интернет. Той трябва да е в състояние да обработва файлове от типа, посочен в хипервръзката.

Моля, подкрепете ни!