Връзки

Задайте настройките за експортиране на планове и хипервръзки в документа.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Връзки.


Изображение – Настройки за връзки при експортиране на PDF

Общи

Експортиране на план като наименувани местоназначения

Показалците (целите на препратки) в PDF файлове могат да се задават като правоъгълни области. Освен това показалците към наименувани обекти могат да се задават с имената им. Отметнете полето, за да експортирате имената на обекти в документа като валидни цели на показалци. Това ви позволява да посочвате обектите по име от други документи.

Преобразуване на обръщенията към документи в PDF

Отметнете полето, за да преобразувате URL адресите, сочещи други ODF файлове, към PDF файлове със същото име. В съответните URL разширенията .odt, .odp, .ods, .odg и .odm ще бъдат заместени с .pdf.

Експорт на относителни URL спрямо файловата система

Отметнете полето, за да експортирате URL адресите към други документи като относителни URL във файловата система. Вижте „относителни хипервръзки“ в помощта.

Връзки между документи

Задайте как да се обработват хипервръзките от PDF файла към други файлове.

Подразбиран режим

Връзките от вашия документ на PDF към други документи ще бъдат обработвани както е зададено в операционната система.

Отваряне с четец за PDF

Връзките между документи ще бъдат отваряни с приложението за четене на PDF, което показва документа в момента. То трябва да е в състояние да обработва файлове от типа, посочен в хипервръзката.

Отваряне с интернет браузър

Връзките между документи ще бъдат отваряни с браузъра за Интернет. Той трябва да е в състояние да обработва файлове от типа, посочен в хипервръзката.

Моля, подкрепете ни!