Начален изглед

Задава настройките за началния изглед на PDF файла във външния визуализатор за PDF.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Начален изглед.


Изображение – Настройки за изгледа при експортиране на PDF

Панели

Само страница

Изберете за генериране на PDF файл, който показва само съдържанието на страниците.

План и страница

Изберете за генериране на PDF файл, който показва палитра с показалци и съдържанието на страниците.

Миниатюри и страница

Изберете за генериране на PDF файл, който показва палитра с мниатюри и съдържанието на страниците.

Отваряне на страница

Изберете коя страница да се показва, когато потребителят отвори PDF файла.

Увеличение

По подразбиране

Изберете за генериране на PDF файл, който показва съдържанието на страниците без увеличение. Ако четецът е конфигуриран по подразбиране да използва коефициент на мащабиране, страницата ще се покаже с този коефициент.

Побиране в прозореца

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страницата с такова увеличение, че да се побере изцяло в прозореца на четеца.

Побиране по ширина

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страницата с такова увеличение, че да се побере по ширина в прозореца на четеца.

Побиране на видимите елементи

Изберете за генериране на PDF файл, който показва текста и графиката в страницата с такова увеличение, че да се поберат по ширина в прозореца на четеца.

Мащаб

Задайте коефициент на мащабиране, който да бъде използван, когато потребителят отвори PDF файла.

Оформление на страниците

По подразбиране

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страниците според настройката за оформление на четеца.

Една страница

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страниците една по една.

Непрекъсната

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страниците в непрекъсната вертикална колона.

Непрекъсната, по две страници

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страниците една до друга в непрекъсната колона. При повече от две страници първата се показва отдясно.

Първата страница е лява

Изберете за генериране на PDF файл, който показва страниците една до друга в непрекъсната колона. При повече от две страници първата се показва отляво. Трябва да разрешите поддръжката за сложни писмености в раздела „Езикови настройки - Езици“ на диалоговия прозорец „Настройки“.

Моля, подкрепете ни!