Общи

Служи за задаване общите настройки за експортиране на документ към PDF файл. Диапазон от страници, изображения, воден знак, формуляри и други параметри.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF - Общи.


Изображение – Общи настройки за експортиране на PDF

Диапазон

Задава настройките за експортиране на страниците, включени в PDF файла.

Всички

Експортира всички дефинирани диапазони за печат. Ако няма такива, се експортира целият документ.

Страници

Експортира страниците, които зададете в полето.

За да експортирате диапазон от страници, задайте ги така: 3-6. За да експортирате отделни страници, посочете ги така: 7;9;11. Ако искате, можете да експортирате комбинация от диапазони и отделни страници, например 3-6;8;10;12.

Селекция

Експортира текущата селекция.

Преглед на PDF файла след експортирането

Експортираният документ ще се отвори в подразбирания визуализатор за PDF.

Изображения

Задава настройките за експортиране към PDF за изображенията в документа.

Компресия без загуби

Указва компресиране на изображенията без загуби. Всички пиксели се запазват.

Компресия JPEG

Изберете ниво на JPEG компресия за изображенията. С високо ниво на качество се запазват почти всички пиксели. С ниско ниво на качество някои пиксели се губят и се появяват дефекти, но размерът на файла намалява.

Качество

Въведете нивото на качеството за компресията JPEG.

По-малка разделителна способност

Указва предискретизиране или смаляване на изображенията до по-малко пиксели на инч.

Изберете целевата разделителна способност на изображенията.

note

Изображенията във формат EPS с вградени мостри се експортират само като мостри. Изображенията в този формат без вградени мостри се експортират като празни запазени места.


Воден знак

Добавя центриран, вертикален, светлозелен воден знак във фона на страницата. Водният знак не е част от документа източник.

Подписване с воден знак

Щракнете, за да разрешите подписването с воден знак.

Текст

Въведете текста за водния знак.

note

Не можете да нагласявате позицията, ориентацията и размера на водния знак. Водният знак не се съхранява в документа източник.


Общи

Задава общите настройки за експортиране на PDF.

Хибриден PDF (вграждане на ODF файл)

Тази настройка ви позволява да експортирате документа като .pdf файл, съдържащ два файлови формата: PDF и ODF. Във визуализаторите на PDF той работи като обикновен .pdf файл и остава напълно редактируем в LibreOffice.

Архивен (PDF/A, ISO 19005)

Преобразува към формат PDF/A-1b, PDF/A-2b или PDF/A-3b. Всички шрифтове, използвани в документа източник, се вграждат в генерирания PDF файл и се записват PDF етикети. Основната цел е да се създаде електронен документ, чийто облик е независим от устройството и приложението, което го прави подходящ за дългосрочно съхранение.

note

PDF/A-2b се препоръчва за повечето потребители, понеже позволява слоеве и прозрачност за фигури и изображения. Освен това той компресира по-добре (JPEG 2000) от PDF/A-1b, като обикновено дава като резултат по-малки файлове. PDF/A-3b е еднакъв с PDF/A-2b, но освен това приема вграждане на други файлови формати.


Универсална достъпност (PDF/UA)

Създава PDF файл, отговарящ на изискванията на спецификацията PDF/UA (ISO 14289) за универсална достъпност.

Структуриран PDF

Отметнете, за да се записват PDF етикети. Това може да увеличи драстично размера на файла.

PDF файловете с етикети съдържат информация за структурата на съдържанието на документа. Това може да помогне за изобразяване на документа в устройства с различни екрани и при работа с екранен четец.

Създаване на PDF формуляр

Изберете, за да създадете формуляр във формат PDF. Той може да бъде попълнен и отпечатан от потребителя на документа във формат PDF.

Формат за изпращане

Изберете формата за изпращане на попълнени формуляри от PDF файла.

Изберете формата на данните, които ще получите от подателя: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML или XML.

Тази настройка замества свойството URL на контролата, което сте задали в документа.

Разрешени са дублирани имена на полета

Позволява ви да използвате едно и също име за няколко полета в генерирания PDF файл. Ако е изключено, полетата ще бъдат експортирани с генерирани уникални имена.

Структура

Съдържа настройки за разнообразни функции, например планове, коментари и оформление на страницата.

Експортиране на план

Изберете, за да се експортират всички заглавия от документи на Writer като показалци на PDF.

note

Ще бъдат експортирани само абзаци с ниво 1 – 10 в плана. Името на стила на абзаца няма значение. Например подразбираната версия на стила Заглавие на документ няма да се експортира, когато нивото ѝ в плана е Няма. За да видите нивото в плана на даден абзац, изберете Форматиране - Абзац - План и номерация.


Коментари като анотации в PDF

Указва експортиране на коментарите от документи на Writer и Calc като анотации в PDF.

Comments in margin

Select to export comments of Writer documents in the margin, as they are displayed in the application. Note that this necessarily scales the page contents down to make the comments fit on the page, for the whole document, regardless of the size of the margins.

Експортиране на автоматичните празни страници

Ако е включено, в PDF файла се експортират автоматично вмъкнатите празни страници. Това е най-добре, ако ще го отпечатвате двустранно. Пример: в книга абзацният стил за глава е настроен да започва винаги на страница с нечетен номер. Ако предишната глава завършва на нечетна страница, LibreOffice вмъква празна четна страница. Тази настройка определя дали въпросната четна страница да се експортира, или не.

Използване на референтни XObjects

Тази настройка определя как PDF изображенията се експортират обратно в PDF. Ако е изключена, в резултата се включва първата страница на PDF данните. При експортирането се обединяват използваните изображения, шрифтове и други ресурси. Това е сложна операция, но резултатът може да се разглежда в различни визуализатори. Ако е изключена, се използват референтни XObject маркери: това е проста операция, но визуализаторите трябва да поддържат този вид маркери, за да показват векторни изображения. Иначе във визуализатора се показва заместващо изображение.

Моля, подкрепете ни!