Експортиране като PDF

Записва текущия файл във формат PDF (Portable Document Format) версия 1.4. PDF файлът може да бъде разглеждан и отпечатван на всяка платформа с оригиналното си форматиране, стига да е инсталиран софтуер, който го поддържа.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Експортиране като - Експортиране като PDF.

От лентите с инструменти:

Икона за експортиране като PDF

Експортиране като PDF


Общи

Служи за задаване общите настройки за експортиране на документ към PDF файл. Диапазон от страници, изображения, воден знак, формуляри и други параметри.

Начален изглед

Задава настройките за началния изглед на PDF файла във външния визуализатор за PDF.

Потребителски интерфейс

Задава настройките за потребителския интерфейс на външния четец за PDF.

Връзки

Задайте настройките за експортиране на показалци, препратки към документ и хипервръзки в документа.

Сигурност

Задава настройките за защита на експортирания PDF файл.

Цифрови подписи

Този раздел съдържа настройките, свързани с експортиране на цифрово подписан PDF.

Бутон Експортиране

Експортира текущия файл във формат PDF.

Моля, подкрепете ни!