Експортиране като EPUB

Експортира текущия файл във формат EPUB.

EPUB е стандарт за файлове с електронни книги с разширение .epub, които могат да се изтеглят и четат с устройства като смартфони, таблети, компютри и електронни четци.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Файл - Експортиране като - Експортиране като EPUB.

От лентите с инструменти:

Icon Export as EPUB

Export as EPUB


Диалогов прозорец EPUB

Общи

Версия

Задава версията на създавания EPUB файл.

Метод на разделяне

Изберете типа на началото на следващ раздел в EPUB.

Метод на оформление

Определя дали да се генерира EPUB с фиксирано или с гъвкаво оформление.

Заглавно изображение

Въведете пълния път на файла с изображение по избор за корицата. Ако не е попълнено, модулът за експортиране взема изображението от директорията с допълнителни файлове (виж по-долу), търсейки някое от следните имена: cover.gif, cover.jpg, cover.png или cover.svg.

note

Изображението по избор за корицата се вгражда в EPUB файла.


Директория с допълнителни файлове

Въведете директорията с допълнителни файлове за EPUB файла. Тя може да съдържа споменатото по-горе изображение за корицата, метаданни по избор и свързани изображения.

По подразбиране експортиращият модул търси допълнителни файлове и метаданни в директорията на текущия документ, в папка със същото име като това на файла с документа. Например, ако името на документа е MyText.odt, подразбираната папка за изображения и метаданни е MyText.

За метаданни по избор трябва да предоставите файл със същото име като оригиналния и разширение „.xmp“. Предоставените метаданни ще заместят вътрешните метаданни на документа. В горния пример метаданните по избор трябва да се намират в директорията MyText под име MyText.xmp.

Ако са създадени относителни връзки върху изображения или текст, които сочат към изображения, налични в директорията с допълнителни файлове, свързаните изображения ще бъдат достъпни в експортирания EPUB документ като изскачащи елементи.

Метаданни

Въведете метаданните по избор, които да заменят подразбираните метаданни на документа. Тези текстови полета могат да се оставят празни.

Идентификатор

Въведете уникален идентификатор за публикацията.

Заглавие

Въведете заглавието на публикацията.

Автор

Въведете автора на публикацията.

Език

Език на публикацията (вижте RFC4646 и ISO 639 за допустимите стойности).

Дата

Дата на последна промяна на публикацията. Стойността на това свойство трябва да е дата, съвместима с XML Schema dateTime от вида: CCYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Подразбират се датата и часът, в които е отворен диалогът за експортиране.

Моля, подкрепете ни!