Специално поставяне

Вмъква в текущия файл съдържанието на клипборда в зададен от вас формат.

Поставяне като неформатиран текст

Поставя се само текстът, без никакво форматиране.

.

Специално поставяне

Вмъква в текущия файл съдържанието на клипборда в зададен от вас формат.

Моля, подкрепете ни!