.

Меню „Специално поставяне“

Вмъква в текущия файл съдържанието на клипборда в зададен от вас формат.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Специално поставяне.


Поставяне като неформатиран текст

Поставя се само текстът, без никакво форматиране.

Специално поставяне

Вмъква в текущия файл съдържанието на клипборда в зададен от вас формат.

Моля, подкрепете ни!